Mokymo trukmė

Mokymo kurso trukmė, pagal ,,Vairuotojų mokymo aprašą“, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d.  įsakymu Nr. 2B-84

B kategorija (mokantis su grupe): teorija – 42 akademinės  val., praktinis vairavimas – 30 akademinių val.

B kategorija (mokantis savarankiškai): praktinis vairavimas – 30 akademinių val.

 

2023  Jonroka ir Ko  ©